Benieuwd naar ons cookie beleid? X

Rekenmethode voor het MBO

GPS is dé lesmethode voor Rekenen (1F,  2F, 3F) in het MBO. Het didactisch uitgangspunt van de methode GPS is multimediaal leren. Leren door woord, beeld én geluid. GPS biedt een online adaptieve methode die uitnodigt tot differentiëren en daarnaast een nieuw werkboek. Met GPS Rekenen worden de studenten voorbereid op de toekomst én het centraal examen. 

  • MBO breed
  • Overzichtelijke rapportages
  • Online én werkboek met unieke oefeningen
  • 3 Niveaus 1F, 2F, 3F
  • Persoonlijke leerprofielen
  • Games om extra te oefenen
  • Dyslexie modus
  • Docentmateriaal eenvoudig toe te voegen
  • Voor BOL en BBL
  • en meer...

 

 

BOL en BBL

GPS is een methode die door haar eigentijdse inhoud en opbouw de docent optimaal ondersteunt bij het samenstellen van het lesprogramma. Door de volwassen benadering is GPS 2.0 ook uitstekend geschikt voor BBL opleidingen. De multimediale on-line omgeving zorgt er voor dat door minimale inzet van contactmomenten de student zich optimaal voor kan bereiden op examens. De uitgebreide rapportage en volgmogelijkheden maken GPS dé oplossing voor afstandsonderwijs!

 

GPS REKENEN