Benieuwd naar ons cookie beleid? X

Dit is de privacy en cookie verklaring van Instruct B.V., gevestigd te Bodegraven (KvKnr: 29048575). Instruct respecteert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

In deze privacy en cookie verklaring maken we onderscheid tussen persoonsgegevens ten behoeve van digitale leermiddelen en persoonsgegevens van klanten en relaties.

Persoonsgegevens ten behoeve van digitale leermiddelen

Voor het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens verwerkt. Instruct heeft zich aangesloten bij het “Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy” . In dit convenant is tussen de aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen in het onderwijs worden verwerkt.

In de praktijk heeft het convenant vorm gekregen in een verwerkersovereenkomst met de daarbij behorende bijlagen: De privacybijsluiter en de beveiligingsbijlage. De verwerkersovereenkomst is algemeen en mag volgens het convenant niet gewijzigd worden. De bijlagen zijn specifiek per product. Via onderstaande links kunt u de verwerkersovereenkomst en per product de betreffende bijlagen downloaden.


De verwerkersovereenkomst kunt u hier downloaden.

Methode

Bijlage

DIGIT

Bijlage 1 Privacybijsluiter

Bijlage 2 Beveiligingsbijlage

Toets ICT, MOS en ECDL

Bijlage 1 Privacybijsluiter

Bijlage 2 Beveiligingsbijlage

Media Rijbewijs

Bijlage 1 Privacybijsluiter

Bijlage 2 Beveiligingsbijlage

GPS Taal en Rekenen

Bijlage 1 Privacybijsluiter

Bijlage 2 Beveiligingsbijlage

Type World

Bijlage 1 Privacybijsluiter

Bijlage 2 Beveiligingsbijlage

AaBeeCee

Bijlage 1 Privacybijsluiter

Bijlage 2 Beveiligingsbijlage

ICT-Updater

Bijlage 1 Privacybijsluiter

Bijlage 2 Beveiligingsbijlage

Fundament Informatica

Bijlage 1 Privacybijsluiter

Bijlage 2 Beveiligingsbijlage

 

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben het convenant ondertekend namens alle bij hen aangesloten schoolbesturen. Schoolbestuurders die lid zijn de sectorraden, hoeven het convenant niet te tekenen. Een schoolbestuur dat geen lid is, moet ook aan de wet voldoen en het ondertekenen van het convenant en gebruiken van de model verwerkersovereenkomst is een eenvoudige manier om dit te doen. 

 

Persoonsgegevens van klanten en relaties

Voor een goede dienstverlening verwerkt Instruct uw persoonsgegevens. Instruct heeft uw gegevens nodig bij een bestelling, om uw vraag te kunnen beantwoorden, voor het afsluiten van een overeenkomst, voor het toesturen van een nieuwsbrief of in algemene zin om u beter van dienst te kunnen zijn.

Uw gegevens worden opgenomen in het relatiemanagement systeem (CRM) Hierin worden onder andere contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer), functiegegevens (functie en vakgebied), aard van de relatie (bijvoorbeeld: klant, leverancier) en contactmomenten opgenomen.

Als u een bestelling bij ons doet, worden uw gegevens uiteraard ook opgeslagen. Het betreffen dan de contactgegevens,  factuurgegevens, gegevens over betalingen en bestelde producten.

Persoonsgegevens in het administratieve systeem hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn hanteert Instruct ook voor het relatiemanagement systeem.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Instruct B.V. Neem hiervoor contact op via het formulier mutatie persoonsgegevens of schriftelijk: Instruct B.V., t.a.v. Klantenservice, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven.

Klik hier voor het formulier mutatie persoonsgegevens.

 

Klachten

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vindt u aanwijzingen wanneer en hoe u een klacht kunt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Klik hier voor een rechtstreekse link.

 

Beveiligingsmaatregelen

De gegevens die u aan Instruct B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Instruct handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij een website bezoek op uw computer, tablet of mobiel worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Instruct bijvoorbeeld na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Functionele cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Denk hierbij aan het opslaan van de inhoud van uw winkelwagentje in de webshop. Zonder deze cookies kunt u geen gebruik maken van onze website.

Analyse cookies

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Instruct inzage in het bezoek op de website. Bijvoorbeeld bezoekersaantallen en populaire pagina’s. Op deze manier kan Instruct de site beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Instruct kan niet zien wie (individu/pc) haar website bezoekt. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u hier. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u hier.

Social media cookies
Op onze sites maken wij gebruik van Twitter, LinkedIn en YouTube. Deze content kunt u gemakkelijk delen via uw eigen account, bijvoorbeeld via de ‘Share’-functie van YouTube. Social media cookies maken dit mogelijk. Meer informatie over de gegevens die zij hiermee verkrijgen, vindt u op de websites van TwitterLinkedIn en YouTube.

Cookies verwijderen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. 
Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst, verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.
Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Tenslotte

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op onze website cookies tegenkomen die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten via een mail naar [email protected]

Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is en op welke manier ze de privacy gewaarborgd hebben.

Wij zullen deze pagina af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld de regels rondom cookies wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina voor de laatste versie.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Instruct bv adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 3 juli 2018.