Benieuwd naar ons cookie beleid? X

Instruct B.V. vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Per 1 januari  2016 hebben wij daarom ons privacybeleid aangepast aan het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs worden verwerkt.

Het privacybeleid van Instruct B.V. treft u in onze Bewerkersovereenkomst. Deze Bewerkersovereenkomst vormt vanaf 1 januari 2016 onderdeel van onze licentievoorwaarden, die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn. De bijlagen behorende bij de bewerkersovereenkomst vindt u hier:

Bijlage A: Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Primair Onderwijs / Voortgezet Onderwijs Instruct B.V.

Bijlage B: Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

De essentie van de nieuwe voorwaarden is dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Instruct B.V. is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zullen wij altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u dit per e-mail doorgeven: [email protected].