Benieuwd naar ons cookie beleid? X
 • Informatica-in-ontwikkeling

  Informatica-in-ontwikkeling

  Al bijna 20 jaar is Instruct de grootste uitgeverij voor Informatica in het Voorgezet Onderwijs, een klein en boeiend vak in de vrije ruimte van de bovenbouw van HAVO en VWO. We kunnen met recht zeggen dat Fundament Informatica dé methode voor Informatica is.

   

  Deze positie hebben we te danken aan tevreden afnemers. Die waarderen de adequate ondersteuning en onze continue aandacht voor het vak. Eenmaal in de vier jaar brengen we nieuwe boeken uit. In de tussentijd verwerken we actuele ontwikkelingen in onze online methode. De online methode is altijd de meest actuele versie van Fundament Informatica. Met ingang van schooljaar 2018-2019 is de online omgeving compleet vernieuwd.

   

  De laatste ontwikkeling is dat in oktober 2016 het nieuwe examenprogramma informatica HAVO en VWO is vastgesteld. Dit nieuwe examenprogramma volgt het “Advies examenprogramma Informatica HAVO/VWO” van het SLO en geldt vanaf 1 augustus 2019.

   

  Het (nieuwe) examenprogramma 2019 wijkt in belangrijke mate af van het (huidige) examenprogramma uit 2007. Sommige onderwerpen en thema’s komen terug maar de indeling is anders. Een aantal onderwerpen is nieuw of vernieuwd en de opzet is toekomstbestendig gemaakt. Kortom: een frisse blik op het vak Informatica!

   

  Het nieuwe programma is opgedeeld in zes kernprogramma’s en twaalf keuzethema’s:

  Kernprogramma’s

  Domein A Vaardigheden
  Domein B Grondslagen
  Domein C Informatie
  Domein D Programmeren
  Domein E Architectuur
  Domein F Interactie
     

  Keuzethema’s

  Domein G Algoritmiek, herkenbaarheid en logica
  Domein H Databases
  Domen I Cognitive computing
  Domein J Programmeerparadigma’s
  Domein K Computerarchitectuur
  Domein L Netwerken
  Domein M Physical computing
  Domein N Security
  Domein O Useability
  Domein P User experience
  Domein Q Maatschappelijke en individuele invloed van informatica
  Domein R Computational science


  Het SLO ontwikkelt lesmateriaal voor de keuzethema’s (niet voor het kernprogramma!). Dat wordt publiekelijk toegankelijk. Ook wij ontwikkelen lesmateriaal voor de keuzethema’s. Dat wordt een onderdeel van Fundament Informatica. Daarnaast leveren we lesmateriaal voor het kernprogramma. 
 • Planning 2019

  Planning 2019

  Het nieuwe examenprogramma is verplicht vanaf september 2019. Tot die tijd kan gewerkt worden met het bestaande examenprogramma en met de lesstof die daarvoor beschikbaar is. Maar u kunt ook al met het nieuwe lesmateriaal aan de slag!

   

  Instruct is in mei 2017 gestart met de ontwikkeling van nieuwe onderdelen van Fundament Informatica, gebaseerd op het nieuwe curriculum. De eerste onderdelen zijn inmiddels in concept gereed en worden door een groep early adapters getest. Zij hebben een voorrangspositie om er met leerlingen mee aan de slag te gaan. De early adapters rapporteren hun bevindingen in februari/maart 2018 waarna we hun aanbevelingen verwerken. Ons doel is dat alle gebruikers van Fundament Informatica vanaf augustus 2018 met het nieuwe lesmateriaal aan het werk kunnen.

   

  Bij de start van het schooljaar 2018/2019 hebben gebruikers de beschikking over een groot aantal onderdelen van Fundament Informatica 2019. Onze planning is als volgt:

   

  Kernprogramma’s

  Planning

  Domein A

  Vaardigheden

  Juli 2018

  Domein B

  Grondslagen

  Mei 2018

  Domein C

  Informatie

  Mei 2018

  Domein D

  Programmeren

  Mei 2018

  Domein E

  Architectuur

  Mei 2018

  Domein F

  Interactie

  Mei 2018

   

   

   

  Keuzethema’s

  Planning

  Domein G

  Algoritmiek, herkenbaarheid en logica

  Februari 2019

  Domein H

  Databases

  November 2018

  Domen I

  Cognitive computing

  Mei 2018

  Domein J

  Programmeerparadigma’s

  November 2018

  Domein K

  Computerarchitectuur

  Planning volgt

  Domein L

  Netwerken

  Planning volgt

  Domein M

  Physical computing

  Februari 2019

  Domein N

  Security

  Februari 2019

  Domein O

  Useability

  Februari 2019

  Domein P

  User experience

  Februari 2019

  Domein Q

  Maatschappelijke en individuele invloed van informatica

  Februari 2019

  Domein R

  Computational science

  Planning volgt

   

  Onze planning is er op gericht dat iedereen met ingang van schooljaar 2018/2019 met het nieuwe examenprogramma kan beginnen! Daarom ontwikkelen we eerst het kernprogramma en enkele keuzethema’s. De andere keuzethema’s verschijnen in het najaar van 2018 en in 2019.

   

  We adviseren om vanaf september 2018 met (onderdelen van) het nieuwe examenprogramma te gaan werken. We zorgen ervoor dat er in september 2018 veel onderdelen zijn waarmee u met uw leerlingen aan de slag kunt!


 • Examenprogramma 2019

  Examenprogramma 2019

  Het SLO heeft richtlijnen gegeven over de omvang van het vak. Ook is aangegeven welke domeinen behandeld moeten worden:

  HAVO, 320 uur
      Kernprogramma, 200 uur
            ▪ Alle domeinen
      Keuzethema’s, 120 uur
            ▪ Twee domeinen, één uit G t/m N + één uit O t/m R.

  VWO, 440 uur
      Kernprogramma, 200 uur
            ▪ Alle domeinen
      Keuzethema’s, 240 uur
            ▪ Vier domeinen, minimaal één uit G t/m N + minimaal één uit O t/m R.


  Hieronder is het examenprogramma uitgewerkt.

   

  Kernprogramma’s

  HAVO

  VWO

  Domein A

  Vaardigheden

  Verplicht

  Verplicht

  Domein B

  Grondslagen

  Verplicht

  Verplicht

  Domein C

  Informatie

  Verplicht

  Verplicht

  Domein D

  Programmeren

  Verplicht

  Verplicht

  Domein E

  Architectuur

  Verplicht

  Verplicht

  Domein F

  Interactie

  Verplicht

  Verplicht

   

   

   

   

  Keuzethema’s

  Totaal: 2

  Totaal: 4

  Domein G

  Algoritmiek, herkenbaarheid en logica

  Eén kiezen

   

  Minimaal één

   

  Domein H

  Databases

  Domen I

  Cognitive computing

  Domein J

  Programmeerparadigma’s

  Domein K

  Computerarchitectuur

  Domein L

  Netwerken

  Domein M

  Physical computing

  Domein N

  Security

   

   

  Domein O

  Useability

  Eén kiezen

   

  Minimaal één

   

  Domein P

  User experience

  Domein Q

  Maatschappelijke en ind. invloed van informatica

  Domein R

  Computational science

   

 • Inhoud en aanbod 2019

  Inhoud en aanbod 2019

  Het kernprogramma bestaat uit zes domeinen. Aan de hand van het examenprogramma maken we de inhoud. Hieronder is kort beschreven wat een domein in grote lijnen bevat.

   

  In domein A werken we met projecten om opgedane kennis en vaardigheden op een praktische manier uit te werken. In feite is domein A een afsluitend domein.

   

  In domein B (Grondslagen) worden veel interactieve elementen gebruikt. Dit domein bevat nieuwe en abstracte onderwerpen zoals:

  • Algoritmen
             - denken over problemen en oplossingen
  • Eindige automaten
             - structuur aanbrengen en basis van de computer
  • Grammatica
             - over talen en vertalen
  • Datastructuren
             - slimme manieren om gegevens op te slaan

   

  Domein C (Informatie) komt grotendeels overeen met M1-Informatica van Fundament 2016. De inhoud van het domein is inhoudelijk ingrijpend aangepast / vernieuwd.

   

  In domein D (Programmeren) blijft programmeren beperkt tot het begrip functies. De leerstof vormt de basis voor onder andere keuzemodule J en voor Fundament Programmeren. De leerstof in domein D wordt aangeboden in Python en is vanaf mei 2018 ook beschikbaar in C# en PHP7.

   

  Domein E (Architectuur) gaat in op de hardware, uitgaande van een smartphone. Een belangrijk onderwerp in dit domein is security. Er worden technische risico’s en maatregelen besproken.

   

  In domein F (Interactie) besteden we veel aandacht aan de maatschappelijke aspecten van informatica, privacy en security.

   

   

  Fundament 2019 wordt digitaal aangeboden:

  • Leerstof wordt continue afgewisseld met korte tekst en vragen / opdrachten
  • Er is een didactische lijn met gestapelde uitleg
  • Er is extra ondersteuning met filmpjes, animaties en interactieve elementen

   

  De leerstof kan zowel klassikaal als zelfstandig doorgewerkt worden. Extra ondersteuning is er dankzij de interactieve elementen en instructievideo’s. Voorbeelden daarvan kunt u bekijken op www.instruct.nl/3i-blog.


 • Fundament 2016

  Fundament 2016

  Fundament 2016 bestaat uit basisstof, verdiepingsstof en programmeermodules.

   

  Basisstof

  De basisstof van Fundament 2016 bevat zeven modules: Informatica, Hardware, Software, Softwareontwikkeling, Datacommunicatie, Projectmanagement en Databases. De modules zijn afgeronde gehelen en kunnen in elke gewenste volgorde worden behandeld.

   

  Verdiepingsstof

  Bij elke module is er extra leerstof en zijn er extra hoofdstuk-, module- en projectopdrachten. De verdiepingsstof sluit direct aan op de basisstof. Het biedt ook mogelijkheden om te differentiëren tussen HAVO en VWO.

   

  Programmeermodules

  Voor het onderdeel programmeren zijn er programmeermodules:

  • PHP7 & MySQL
   Hierin worden de belangrijkste PHP-kenmerken en -statements behandeld en wordt ingegaan op de combinatie van PHP en MySQL. Leerlingen leren al snel leuke webapplicaties te bouwen.
  • HTML5 & Webdesign
   Deze programmeermodule gaat uitgebreid in op HTML5 én op het maken van een goed webdesign. Dat is uniek, meestal is het één van beide! Door middel van opdrachten wordt gewerkt aan het bouwen van een goede, professionele website. Er wordt gewerkt volgens de laatste ontwerpstandaarden voor het web.

   

  Dankzij de modulaire opbouw zijn er diverse didactische werkvormen.

   

  Theoriegerichte werkwijze

  Hierbij behandelen de leerlingen de theorie, maken ze de vragen en opdrachten en sluiten ze het geheel af met een toets. De verdiepingsstof geeft uitbreidingsmogelijkheden.

   

  Praktijkgerichte werkwijze

  Leerlingen maken per hoofdstuk de hoofdstukopdracht (zelfstandig of in groepsverband) en maken zich, al doende, de materie eigen.

   

  Projectgerichte werkwijze

  Leerlingen maken per module de module- of projectopdracht, waardoor ze op een aansprekende manier met de materie te maken krijgen. Ze ontwikkelen bovendien projectmanagementvaardigheden.

 • Boek of digitaal

  Boek of digitaal

  Fundament 2016 is zowel in boekvorm als digitaal beschikbaar. Fundament 2019 is digitaal.

   

  Fundament 2019 wordt een onderdeel van het bestaande abonnement Fundament Informatica + programmeren. Het ISB-nummer blijft gelijk:

  • Bestaande gebruikers hoeven niets te doen, in het abonnement komt Fundament 2016 en het nieuwe Fundament 2019.
  • Nieuwe gebruikers hoeven alleen Fundament op de boekenlijst te plaatsen of dat bij ons te bestellen. Op de laatste pagina staan de bestelgegevens.
  • Nieuwe gebruikers willen we graag leren kennen en hen adviseren hoe ze van de methode gebruik kunnen maken. Neem daartoe contact met ons op!

   

   

  Het docentenmateriaal is digitaal beschikbaar en bevat onder meer:

  • Een docentenhandleiding met studiewijzers, een verdeling van de studielast, een studieplanner, een voorbeeld PTA (Programma van toetsing en afsluiting).
  • Antwoorden van opgaven en voorbeelduitwerkingen van projecten.
  • Didactische ondersteuning bij hoofdstuk- en projectopdrachten.
  • Diagnostische toetsen.
  • Meerkeuzevragen in WinToets-formaat. 
 • Cursusmateriaal inzien

  Cursusmateriaal inzien

  Bekijk een (deel van een) hoofdstuk uit een module om een goede indruk van het cursusmateriaal te krijgen.
   

  Fundament Informatica 2016

  Fundament Programmeren

 • Bestelinformatie

  Bestelinformatie

  Boeken, titels
  ISBN
  Prijs €
  Fundament Informatica 2016, deel 1, module I .. IV
  978-90-460-0744-0
       42,25
  Fundament Informatica 2016, deel 2, module V .. VII
  978-90-460-0745-7
       42,25
  Fundament Programmeren, PHP7 & MySQL, A.C. Gijssen
  978-90-460-0746-4
       20,50
  Fundament Programmeren, HTML5 & Webdesign, N. van Aken, c.s.
  978-90-460-0740-2
       20,50


  Digitaal, titels
  ISBN
   
  Prijs €
  Fundament Informatica + Programmeren
       
  * Via www.instruct-online.nl:
       
  - individueel abonnement
  Via i-Deal
   
     28,00
  - groepsbestelling
  Via Instruct
   23,52 -
     28,00
  * Via boekhandel (licentiekaart met registratiecode)
  978-90-460-0249-0
   
     28,00
  Fundament Programmeren
       
  * Via www.instruct-online.nl:
       
  - individueel abonnement
  Via i-Deal
   
       9,50
  - groepsbestelling, via Instruct
  Via Instruct
   7,98 -
       9,50
  * Via boekhandel (licentiekaart met registratiecode)
  978-90-460-0561-3
   
       9,50
  Fundament Informatica + Programmeren,
  Via Instruct
   
     57,50
  docentenhandleiding
       


  Voorwaarden voor een groepsbestelling:
   
  *      Bestellingen via [email protected] doorgeven, de school ontvangt de factuur.
   
  *      Er geldt een minimum van 20 leerlingen.
   
  *      De korting op bestellingen van hetzelfde artikel zijn: 10 - 29: 5%, 30 - 99: 10%, 100 - 249: 12%, 250 - 499: 14%, vanaf 500: 16%. Zie ook de Verkoopvoorwaarden op de website.

Informatica-in-ontwikkeling

Al bijna 20 jaar is Instruct de grootste uitgeverij voor Informatica in het Voorgezet Onderwijs, een klein en boeiend vak in de vrije ruimte van de bovenbouw van HAVO en VWO. We kunnen met recht zeggen dat Fundament Informatica dé methode voor Informatica is.

 

Deze positie hebben we te danken aan tevreden afnemers. Die waarderen de adequate ondersteuning en onze continue aandacht voor het vak. Eenmaal in de vier jaar brengen we nieuwe boeken uit. In de tussentijd verwerken we actuele ontwikkelingen in onze online methode. De online methode is altijd de meest actuele versie van Fundament Informatica. Met ingang van schooljaar 2018-2019 is de online omgeving compleet vernieuwd.

 

De laatste ontwikkeling is dat in oktober 2016 het nieuwe examenprogramma informatica HAVO en VWO is vastgesteld. Dit nieuwe examenprogramma volgt het “Advies examenprogramma Informatica HAVO/VWO” van het SLO en geldt vanaf 1 augustus 2019.

 

Het (nieuwe) examenprogramma 2019 wijkt in belangrijke mate af van het (huidige) examenprogramma uit 2007. Sommige onderwerpen en thema’s komen terug maar de indeling is anders. Een aantal onderwerpen is nieuw of vernieuwd en de opzet is toekomstbestendig gemaakt. Kortom: een frisse blik op het vak Informatica!

 

Het nieuwe programma is opgedeeld in zes kernprogramma’s en twaalf keuzethema’s:

Kernprogramma’s

Domein A Vaardigheden
Domein B Grondslagen
Domein C Informatie
Domein D Programmeren
Domein E Architectuur
Domein F Interactie
   

Keuzethema’s

Domein G Algoritmiek, herkenbaarheid en logica
Domein H Databases
Domen I Cognitive computing
Domein J Programmeerparadigma’s
Domein K Computerarchitectuur
Domein L Netwerken
Domein M Physical computing
Domein N Security
Domein O Useability
Domein P User experience
Domein Q Maatschappelijke en individuele invloed van informatica
Domein R Computational science


Het SLO ontwikkelt lesmateriaal voor de keuzethema’s (niet voor het kernprogramma!). Dat wordt publiekelijk toegankelijk. Ook wij ontwikkelen lesmateriaal voor de keuzethema’s. Dat wordt een onderdeel van Fundament Informatica. Daarnaast leveren we lesmateriaal voor het kernprogramma. 

Proefabonnement

Methode Informatica kosteloos uitproberen? Vraag vrijblijvend een proefabonnement aan.

AANVRAGEN

Productinformatie

Download hier de volledige informatie, inclusief prijzen.

DOWNLOAD

Vragen?

We staan u graag te woord. 
Tel: 0172 - 650983. 

OF E-MAIL ONS