Benieuwd naar ons cookie beleid? X
 • Studiemateriaal per kwalificatie

  Studiemateriaal per kwalificatie

  Voor de ICT-kwalificaties op niveau 3 en 4 is het volgende vakinhoudelijke lesmateriaal beschikbaar.

   

  ICT Support

  Fundament ICT Support (Online)
 • Basiskennis Hardware, Software en Datacommunicatie

 • De Servicedesk (Boek)
 • Ondersteunen van gebruikers
 •  

  ICT- en Mediabeheer

  Fundament ICT- en Mediabeheer (Online)
 • Fundament ICT Support + Databases en Webdesign
 • De Servicedesk (Boek)
 • Ondersteunen van gebruikers
 • ITIL V3, een kennismaking (Boek)
 • Organisatie en afspraken rond ICT toepassingen
 • HTML5 en Webdesign (Boek)
 • Ontwerpen en bouwen van websites
 •  

  Applicatieontwikkeling

  Fundament Applicatieontwikkeling (Online)
 • Fundament ICT- en mediabeheer + systeemontwikkeling

 • ITIL V3, een kennismaking (Boek)
 • Organisatie en afspraken rond ICT toepassingen

 • HTML5 en Webdesign (Boek)
 • Ontwerpen en bouwen van websites

 • PHP7 & MySQL (Boek)
 • Ontwikkelen en vormgeven van (web)applicaties

 • Applicatieontwikkeling, een totaaloverzicht (Boek)
 • Soorten programmeertalen en softwareontwikkeling
 •  

   

  Voor alle kwalificaties is er lesmateriaal voor computervaardigheid en mediawijsheid:

   

  Toets-ICT MBO
 • Modules voor computervaardigheid en mediawijsheid

 • MOS
 • Modules voor Microsoft Office Specialist

 • Keuzedeel Digitale Vaardigheden (KDDV)
 • Methode met modules en projecten voor KDDV Basis en KDDV Gevorderd.
 • Fundament ICT MBO

  Fundament ICT MBO

  Fundament ICT Support 

  Dit basismateriaal bestaat uit een overzichtelijke hoeveelheid theorie en opdrachten. Elk onderwerp start met een inleidende presentatie en een samenvatting. De student kan er zelfstandig zijn weg in vinden waardoor het ook prima als een naslagwerk kan dienen.

  • Informatica
   Hierin wordt beschreven waar informatica voor staat, wat informatiesystemen zijn, welke rol informatica in bedrijven speelt en wat de invloed van informatica op de maatschappij is. Het is een uitgebreide inleiding die ondersteund wordt met een breed scala aan vragen, opdrachten en projecten.
  • Hard- en software
   Een uitgebreide uitleg over hard- en software. De onderdelen en de principiële werking van computers en randapparatuur wordt helder uitgelegd. In het onderdeel “Software” wordt ingegaan op de verschillende soorten software; van systeemsoftware tot embedded systems. Maar ook worden begrippen zoals Shareware en SaaS uitgelegd en worden bijvoorbeeld de verschillen tussen bitmap- en vectorafbeeldingen uitgelegd.
  • Datacommunicatie (1)
   Een overzichtelijke uitleg van de praktische kant van datacommunicatie. De technische kant, van netwerkonderdelen tot protocollen en schakeltechnieken, wordt helder uit de doeken gedaan.

  Fundament ICT- en Mediabeheer

  Dit is een uitbreiding op Fundament ICT Support met:

  • Datacommunicatie (2)
   Hierin worden datacommunicatietoepassingen, van internet tot NFC en de ontwikkelingen daarin, beschreven.
  • Databases (1)
   Een praktische beschrijving van relationele databases en SQL.
  • HTML5 en Webdesign
   Hierin wordt HTML5 uitgebreid besproken. Daarnaast wordt er stilgestaan bij het maken van een goed design voor een website. De combinatie van goede codeervaardigheden en doordacht ontwerp is nodig om een professionele website te kunnen bouwen.

   

  Fundament Applicatieontwikkeling

  Dit is een uitbreiding op Fundament ICT- en Mediabeheer.
  Fundament Applicatieontwikkeling geeft een uitgebreide inleiding op een groot aantal facetten van applicatieontwikkeling. De nadruk ligt op ontwerpen, ontwikkelen en programmeren:

  • Softwareontwikkeling
   Dit is de opstap tot gestructureerd programmeren met een overzicht van programmeertalen, de kenmerken van imperatief programmeren, versiebeheersystemen en testen.
  • Projectmanagement
   Hierin ligt de nadruk op systeemontwikkeling met behulp van PRINCE2 en Scrum.
  • Databases
   Dit is Databases (1), uitgebreid met ontwikkeltechnieken. Het werken met DFD’s, ERD’s en de modelleertaal UML wordt helder uitgelegd.
  • PHP7 & MySQL
   Hierin worden de belangrijkste PHP-kenmerken en -statements behandeld en wordt ingegaan op de combinatie van PHP en MySQL.
 • Theorieboeken, aangevuld met opdrachten

  Theorieboeken, aangevuld met opdrachten

  Veel leerstof is op internet te vinden. Toch hebben we enkele titels samengesteld waarin de student op een logische, gestructureerde en didactisch goede manier kennis krijgt aangeboden. Daardoor krijgt de student sneller en beter een volledig overzicht, zonder dat er allerlei kennishiaten ontstaan. 

  De Servicedesk

  In het boek “De Servicedesk” leert de student, naast een aantal algemene begrippen die gebruikelijk zijn bij de servicedesk, de werkzaamheden van de servicedeskmedewerker. Er wordt ingegaan op contacten met de klant, registratie en afhandeling van meldingen. In het boek wordt gebruik gemaakt van het programma TopDesk. 
  • Het boek gebruikt terminologie die op dit moment gangbaar is.
  • Er komen veel voorbeelden, opdrachten en tips in voor.

  ITIL V3, een kennismaking

  In dit boek wordt uitgelegd wat ITIL is en uit welke onderdelen het bestaat. De nadruk in dit boek ligt vooral op de praktische processen omdat juist die voor de beginnende ICT-beheerder belangrijk zijn. Er wordt een overzichtelijk beeld gegeven van de basisbegrippen van ITIL en de samenhang tussen de verschillende processen en functies. In het boek is een uitgebreide casus opgenomen waarin alle processen en functies van ITIL moeten worden uitgewerkt. Daarbij ligt de nadruk op de levenscyclus van services zoals omschreven binnen ITIL V3. Dit boek sluit aan op de eisen voor het ITIL V3 Foundation examen.
  • Het boek bereidt voor op het ITIL V3 Foundation examen.
  • Het boek focust op praktische processen en functies.

  Applicatieontwikkeling, een totaaloverzicht

  Dit boek geeft overzicht en inzicht in de algemene opbouw van verschillende programmeertalen. Er is uitgebreide aandacht voor technieken voor softwareontwikkeling zoals UML, diagrammen en PSD’s. Ook onderwerpen zoals versiebeheersystemen en testen komen op een goede manier aan de orde. Kortom: dit boek geeft de benodigde bagage om applicaties en software te ontwerpen, realiseren, testen, implementeren en te onderhouden.
  • Deze uitgave geeft toekomstige applicatieontwikkelaars een goed en breed overzicht.
  • Het behandelt alle onderwerpen voor een breed inzetbare applicatieprogrammeur. 

  PHP7 & MySQL

   

  Hierin worden de belangrijkste PHP-kenmerken en -statements behandeld en wordt ingegaan op de combinatie van PHP en MySQL. Studenten leren al snel leuke webapplicaties te bouwen.

  • Studenten leren op een gestructureerde wijze werken met PHP.
  •  Er zijn veel voorbeelden in de vorm van codefragmenten en screenshots.

   

  HTML5 & webdesign

  Hierin wordt HTML5 uitgebreid besproken. Daarnaast wordt stilgestaan bij het maken van een goed design voor een website, zodat de codeervaardigheden kunnen worden ingezet om een professionele website te kunnen bouwen. De opdrachten aan het eind van elk hoofdstuk vormen uiteindelijk een complete website volgens de laatste ontwerpstandaarden voor het web.

  • Het lesmateriaal onderscheidt zich door de focus op webdesign.
  • Studenten leren stapsgewijs een ontwerp te maken en te realiseren. 
 • Computervaardig- en mediawijsheid in Toets-ICT

  Computervaardig- en mediawijsheid in Toets-ICT

  Toets-ICT is dé online omgeving voor het aanleren van computervaardigheden en het omgaan met nieuwe media. Het bestaat uit afzonderlijke modules en is in twee categorieën te verdelen:

  • Modules voor computervaardigheid
   Deze geven een brede basis voor efficiënt gebruik van Windows, Office, internet en e-mail.
  • Modules voor mediawijsheid
   Daarin leren studenten omgaan met nieuwe media. Er zijn modules voor Digiveiligheid, Social media en Online samenwerken.

   Er is een groot aantal modules op verschillende niveaus:

  • Praktijkmodules (niveau 1/2);
  • Basismodules (niveau 3/4);
  • Gevorderden modules (niveau 4).

  De basismodules zijn goedgekeurd als lesmateriaal voor ECDL-examens, de gevorderden modules zijn aangemerkt en goedgekeurd voor:

  • ECDL Advanced
  • MOS (Microsoft Office Specialist)

  In de productoverzichten ECDL, MOS en Toets-ICT MBO vindt u meer informatie. 
   

  MOS

  MOS certificaten zijn bedoeld voor studenten en (toekomstige) medewerkers in het bedrijfsleven. Instruct levert het cursusmateriaal. De inhoud van de modules is gebaseerd op de MOS-examens waardoor een student de garantie heeft dat alle examenonderdelen zijn behandeld.

  Bekijk het productoverzicht MOS voor meer informatie. 
   

  Keuzedeel Digitale Vaardigheden

  Het Keuzedeel Digitale Vaardigheden is bij alle MBO ICT Opleidingen bruikbaar. Het is er op twee niveaus:

  • Digitale Vaardigheden Basis
  • Digitale Vaardigheden Gevorderd

  In het keuzedeel Digitale Vaardigheden worden studenten digitaal vaardig. Vaardig zijn betekent: doen! Daarom werken we met een groot aantal opdrachten en projecten. In het productoverzicht Digitale Vaardigheden is dit uitgebreid beschreven, bekijk het productoverzicht of www.kddv.nl.

  Instruct levert u kant-en-klare inhoud voor de keuzedelen Digitale Vaardigheden Basis en Gevorderd. Hiermee weet u zeker dat u aan de gestelde eisen voldoet.

 • Cursusmateriaal inzien

  Cursusmateriaal inzien

  Bekijk één of meerdere hoofdstukken van een boek om een goede indruk van het cursusmateriaal te krijgen.


  De Servicedesk

  Bekijk hier de complete inhoudsopgave van De Servicedesk

   

  ITIL V3, een kennismaking

  Bekijk hier de complete inhoudsopgave van ITIL V3, een kennismaking


  Applicatieontwikkeling, een totaaloverzicht

  Bekijk hier de complete inhoudsopgave van Applicatieontwikkeling, een totaaloverzicht


  PHP7 en MySQL

  Bekijk hier de complete inhoudsopgave van PHP7 en MySQL.


  HTML5 & Webdesign
   
 • Bestelinformatie

  Bestelinformatie

  Fundament ICT

  Om met Fundament ICT aan de slag te gaan kunnen uw leerlingen een account aanmaken op www.instruct-online.nl en daarin het gewenste abonnement bestellen. Voor groepen kunt u vanuit de beheeromgeving van instruct-online uw bestelling plaatsen.

  De beheeromgeving kunt u aanvragen door een mail te sturen naar [email protected]

  Docentenaccounts zijn onderdeel van de beheeromgeving.


  Boeken

  De boeken kunt u bestellen in de webshop.

  Klik op een titel voor de inhoudsopgave

Studiemateriaal per kwalificatie

Voor de ICT-kwalificaties op niveau 3 en 4 is het volgende vakinhoudelijke lesmateriaal beschikbaar.

 

ICT Support

Fundament ICT Support (Online)
 • Basiskennis Hardware, Software en Datacommunicatie

 • De Servicedesk (Boek)
 • Ondersteunen van gebruikers
 •  

  ICT- en Mediabeheer

  Fundament ICT- en Mediabeheer (Online)
 • Fundament ICT Support + Databases en Webdesign
 • De Servicedesk (Boek)
 • Ondersteunen van gebruikers
 • ITIL V3, een kennismaking (Boek)
 • Organisatie en afspraken rond ICT toepassingen
 • HTML5 en Webdesign (Boek)
 • Ontwerpen en bouwen van websites
 •  

  Applicatieontwikkeling

  Fundament Applicatieontwikkeling (Online)
 • Fundament ICT- en mediabeheer + systeemontwikkeling

 • ITIL V3, een kennismaking (Boek)
 • Organisatie en afspraken rond ICT toepassingen

 • HTML5 en Webdesign (Boek)
 • Ontwerpen en bouwen van websites

 • PHP7 & MySQL (Boek)
 • Ontwikkelen en vormgeven van (web)applicaties

 • Applicatieontwikkeling, een totaaloverzicht (Boek)
 • Soorten programmeertalen en softwareontwikkeling
 •  

   

  Voor alle kwalificaties is er lesmateriaal voor computervaardigheid en mediawijsheid:

   

  Toets-ICT MBO
 • Modules voor computervaardigheid en mediawijsheid

 • MOS
 • Modules voor Microsoft Office Specialist

 • Keuzedeel Digitale Vaardigheden (KDDV)
 • Methode met modules en projecten voor KDDV Basis en KDDV Gevorderd.

 • Productinformatie

  Download hier de volledige informatie, inclusief prijzen.

  DOWNLOAD

  Proefabonnement

  Lesmateriaal voor MBO ICT Opleidingen gratis uitproberen? Vraag vrijblijvend een proefabonnement aan.

  AANVRAGEN

  Vragen?

  We staan u graag te woord. 
  Tel: 0172 - 650983.

  OF E-MAIL ONS