Benieuwd naar ons cookie beleid? X
 • Dé leukste typecursus

  Dé leukste typecursus

  TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Kinderen leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus. TypeWorld Kids staat midden in de belevingswereld van het kind, is zeer interactief en volledig online

  TypeWorld Kids is als een game opgezet. Het is een wereld met eilanden waarop dorpen met oefeningen en games staan. De leerling ontvangt steeds beloningen: zogenaamde gadgets. Die komen op het eigen eiland terecht dat daardoor steeds mooier en voller wordt. Omdat TypeWorld Kids een online typecursus is, kan de leerling overal oefenen.

  Vier goede redenen om voor TypeWorld Kids te kiezen:

  • In gamevorm
  • Uitdagend
  • Leerling ontvangt beloningen
  • Overal oefenen via internet

  Een kijkje nemen

  Wilt u TypeWorld Kids zien? Ga naar www.typeworld.nl voor een eerste indruk. Via ‘neem een kijkje’ verschijnt de demo-versie. Daarin zijn alle oefeningen in de dorpen op het eerste eiland te maken.
 • Inhoud

  Inhoud

  Eilanden

  TypeWorld Kids bestaat uit 20 eilanden. Elk eiland bestaat uit een aantal dorpen die met wegen verbonden zijn. In het eerste dorp van elk eiland laat Monique in een instructiefilm zien wat er gedaan moet worden, ze laat de juiste vingerzetting zien en moedigt de leerling aan. In de andere dorpen worden oefeningen gemaakt. Er zijn ook games om het uitdagend te maken. In het laatste dorp is er een test. Als die goed wordt afgerond, komt het volgende eiland beschikbaar.

   

  Beloningen

  Nadat de oefeningen van enkele dorpen goed gemaakt zijn, krijgt de leerling een beloning (een gadget) voor zijn eigen eiland. Dat eiland wordt daardoor steeds voller en fraaier. Dat motiveert want een leerling ziet het steeds mooier worden.

   

  Uitdagen

  In TypeWorld Kids kan een leerling iemand uitdagen voor een oefening of voor een game. Zo kan er met iedereen een wedstrijdje gehouden worden. Kinderen vinden dat leuk, het stimuleert ze!

   

  Oefenen

  Omdat TypeWorld Kids via internet werkt, is het overal te gebruiken. Dat is makkelijk want voor het aanleren van een goede typevaardigheid moet een leerling regelmatig oefenen. Dat kan zelfstandig (thuis) gedaan worden.

   

  Einddoel

  Het programma werkt standaard toe naar een eindresultaat van 100 aanslagen per minuut, met een nauwkeurigheid van 97%. De begeleider kan dat naar boven of beneden aanpassen (70-145 apm en 94% - 99,5% nauwkeurigheid).

   

  Cursusduur

  Het aanleren van typevaardigheid kan het best in korte tijd plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat er voor het aanleren van een goede typevaardigheid zo’n 20 – 40 uur oefening nodig is.

  De volgende mogelijkheden geven een beeld van de wekelijkse belasting en van de cursus typen:

  • 20 weken, per week 1 eiland
  • Wekelijks 4 x 20-30 minuten oefenen
  • 15 weken, per week 1,5 eiland
  • Wekelijks 5 x 20-30 minuten oefenen.
  • 10 weken, per week 2 eilanden
  • Wekelijks 6 x 20-30 minuten oefenen.
  De cursustijd wordt korter als er intensiever geoefend wordt. Natuurlijk moet een kind die belasting wel aankunnen!

  Eisen hardware

  TypeWorld Kids werkt in een Flash-omgeving en kan gebruikt worden op alle systemen die Flash ondersteunen, zoals een vaste computer, een laptop, een Mac of een Chrome Book. Er is altijd internetverbinding nodig.

  Begin 2018 zal TypeWorld Kids ook beschikbaar zijn in HTML5. TypeWorld Kids is dan volledig device- en browseronafhankelijk.


 • Dyslexie geschikt

  Dyslexie geschikt

  Vanuit orthopedagogie of remedial teaching wordt vaak aanbevolen om leerlingen met dyslexie een typecursus te laten volgen. De leerling is hierdoor automatisch meer met taal bezig en dit heeft een positief effect op lees-, taal- en spellingvaardigheid.


  Als een leerling dyslexie heeft, kies dan altijd voor een opleiding via een school of opleidingsinstituut. De persoonlijke begeleiding heeft een belangrijke meerwaarde, zeker voor die leerlingen!

  TypeWorld Kids is zeer geschikt voor kinderen met dyslexie. In het programma wordt er op de volgende manieren rekening mee gehouden:
  • De leerling kan zelf een lettertype kiezen dat voor hem prettig is:
  • Het scherm met de oefening kan vergroot worden weergegeven:
  • De letters kunnen uitgesproken worden. 
    
  • De letter die getypt moet worden heeft een afwijkende kleur en is onderstreept. 
    
  • Alle letters zijn afwijkend van elkaar, ook als ze gespiegeld of gedraaid worden.
  • De leerling typt letter voor letter en krijgt direct terugkoppeling bij fouten.
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van teksten op papier. De leerling hoeft dus niet te ‘schakelen’ tussen beeldscherm en papier. Dit geeft meer rust en overzicht.
  • In TypeWorld Kids kan het einddoel per leerling aangepast worden. De docent kan het einddoel verlagen als een leerling er moeilijker doorheen komt.
 • Begeleiding

  Begeleiding

  Onderzoek wijst uit dat een goede begeleiding belangrijk is voor de voortgang en de resultaten van de leerlingen. De eindscore van leerlingen met persoonlijke of online begeleiding is gemiddeld 15% hoger. Deze leerlingen werken ook soepeler door het programma heen. TypeWorld Kids is ook zonder begeleiding te volgen, maar de resultaten zijn bijna altijd beter als er begeleiding is.


  TypeWorld Kids is op drie manieren beschikbaar:
  • Persoonlijke begeleiding, via school of opleidingsinstituut
  • Online begeleiding, per mail door een gekwalificeerde docent
  • Zonder begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Een typecursus met persoonlijke begeleiding verloopt altijd via een school of opleidingsinstituut. Meestal is er wekelijks of tweewekelijks contact. De docent/begeleider heeft persoonlijk contact, bepaalt en controleert het huiswerk, stuurt bij waar dat nodig is, let op de typehouding en de vingerzetting, enzovoort. En… de begeleider stimuleert de leerlingen!

  Online begeleiding

  Bij online begeleiding mailt de leerling via een intern mailsysteem met een gekwalificeerde docent. De docent is beschikbaar voor vragen, houdt de vorderingen in de gaten, stimuleert en stuurt bij waar dat nodig is. De responstijd is gemiddeld 2 uur (op alle werk- en zaterdagen tussen 7 uur ’s morgens en 7 uur ’s avonds). 

  Zonder begeleiding

  Als er geen begeleiding is, moet een leerling het programma zelfstandig doorwerken. Discipline en doorzettingsvermogen zijn belangrijk om alles goed door te werken. Er is geen externe begeleiding, correctie of stimulans. 

 • Typediploma's

  Typediploma's

  Leerlingen die TypeWorld Kids met goed gevolg doorlopen, ontvangen een TypeWorld certificaat met daarop de behaalde snelheid en nauwkeurigheid. Daarnaast kunnen ze met TypeWorld Kids als voorbereiding een typediploma behalen via de VSLM of via het ECDL. 


  Typediploma VSLM

  De VSLM, de vereniging van leraren in secretariële en administratieve vakken, neemt branche-erkende examens af in computertypen en tekstverwerken. Daarnaast is de VSLM een vereniging voor docenten die vakkennis en ervaringen willen uitwisselen.

   

  Via de VSLM kan een erkend typediploma behaald worden. Examens worden groepsgewijs afgenomen en staan onder toezicht van een gecommitteerde. Individuen kunnen niet aan een VSLM-examen deelnemen. Kijk voor informatie en aanmelding op www.vslm.nl.


  Typediploma EDCL

  Het ECDL (European Computer Driving Licence, Europees Computer Rijbewijs) levert toetsen, examens en certificaten in digitale vaardigheden.

   

  Het ECDL neemt examens voor typevaardigheid af. De norm voor het primair onderwijs is minimaal 100 aanslagen per minuut. Vanaf het middelbaar onderwijs is dat 130 aanslagen per minuut.

   

  Examens worden individueel afgenomen. Aanmelding en afname vindt plaats via internet. Kijk voor informatie op www.typecertificaat.nl.

 • Voor (type)scholen

  Voor (type)scholen

  Wilt u een typecursus gaan organiseren? Het is eenvoudiger dan u wellicht denkt en hoeft niet veel tijd te kosten. Wel is het goed om tevoren een antwoord te hebben op een aantal vragen. Speciaal hiervoor hebben we TypeWorld, hoe doe je dat? gemaakt. Klik hier om het document te downloaden. 

  Voor degenen die een typecursus met TypeWorld Kids aanbieden, hebben we een aantal interessante mogelijkheden. Hieronder staan ze in het kort beschreven. 


  TypeWorld Manager, de unieke begeleidermodule

  Voor scholen en opleidingsinstituten die TypeWorld Kids met persoonlijke begeleiding aanbieden, is er de TypeWorld Kids Manager. De manager biedt de begeleider belangrijke en onmisbare ondersteuning.  

  In de manageromgeving kan de begeleider onder andere: 

  • Licenties bestellen.
  • Gebruikersnamen en wachtwoorden aanmaken.
  • Berichten sturen naar leerlingen.
  • Vorderingen en resultaten van leerlingen bekijken.
  • Eigen teksten toevoegen voor extra oefening.

  Via de manager kan de begeleider per leerling differentiëren: zwakke leerlingen een lager einddoel geven en leerlingen die er makkelijk doorheen gaan, extra uitdagen. TypeWorld is daarin uniek; het kan aan de mogelijkheden van een leerling aangepast worden.

  De begeleider kan ook ouders/verzorgers bij de typecursus betrekken, bijvoorbeeld met een automatische rapportage van tussentijdse resultaten of via een cc van berichten naar leerlingen. De automatische rapportage bevat de resultaten van de testen en het aantal minuten dat is geoefend. 

   

  Docentenhandleiding

  Voor begeleiders is een docentenhandleiding beschikbaar met tips voor de organisatie van typelessen, achtergrondinformatie, lesideeën en voorbeeldbrieven voor ouders/verzorgers (om hen te informeren en betrekken bij de typelessen). De handleiding is digitaal te vinden in de TypeWorld Kids Manager.

  Eigen logo in TypeWorld Kids

  In het programma kan uw (bedrijfs)logo worden getoond. Het logo wordt rechts onder in beeld weergegeven, bijvoorbeeld zoals in de afbeelding hieronder:

  Als u dit bestelt, nemen wij contact met u op over de aanlevering van het logo. Wij maken het logo voor al uw leerlingen zichtbaar in TypeWorld.

 • Extra voor leerlingen

  Extra voor leerlingen

  Spiekstopper

  Het is tijdens het typen niet de bedoeling dat leerlingen naar hun vingers kijken. Bij blind typen moet er op gevoel getypt worden. Daarom is de spiekstopper ontwikkeld. Deze past als een ‘brug’ over het toetsenbord. Handen en vingers zijn vrij te bewegen maar de toetsen zijn niet zichtbaar.

  Spiekstoppers zijn via de webshop te bestellen.

   

  Voortgangskaart

  Om de voortgang van een kind in TypeWorld zo visueel mogelijk te maken, hebben we een voortgangskaart ontworpen. Bij de voortgangskaart hoort een stickervel. Heeft een kind een eiland af? Dan mag de sticker van dat eiland op de juiste plek op de voortgangskaart geplakt worden. Vooral leuk als extra motivatie in een klaslokaal!

  Voortgangskaarten zijn via de webshop te bestellen. 

   

 • Het toetsenbord de baas!

  Het toetsenbord de baas!

  Voor het geven van typelessen is het nodig dat de docent beschikt over kennis van dit vakgebied en zelf het toetsenbord beheerst. Daarom is speciaal voor leerkrachten (in opleiding) het boek "Het toetsenbord de baas" ontwikkeld.

  In het boek wordt onder andere uitgelegd hoe het leerproces verloopt, waar knelpunten kunnen zitten en welke aandachtspunten er zijn voor kinderen met leerstoornissen. Daarnaast is er aandacht voor ergonomie en wordt de theorie ondersteund door filmmateriaal. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met praktische tips en het trainen van de eigen vaardigheid.

  Dit boek zorgt voor theoretische achtergrondkennis en stelt de leerkracht in staat zijn eigen vaardigheid op peil te brengen. Daarmee is hij goed voorbereid om op deskundige wijze typelessen te geven.

  Voor het trainen van de eigen vaardigheid wordt TypeWorld XL gebruikt. In het boek zit een voucher waarmee men toegang verkrijgt tot het programma.

 • Bestelinformatie

  Bestelinformatie

  Wilt u TypeWorld bestellen, kijk dan eerst in het overzicht wat u precies nodig heeft.  Particulieren kunnen direct bestellen via de website van TypeWorld of in de webshop.
  Type-instituten en scholen kunnen via een e-mail of telefonisch aangeven dat ze willen starten.

Dé leukste typecursus

TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Kinderen leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus. TypeWorld Kids staat midden in de belevingswereld van het kind, is zeer interactief en volledig online

TypeWorld Kids is als een game opgezet. Het is een wereld met eilanden waarop dorpen met oefeningen en games staan. De leerling ontvangt steeds beloningen: zogenaamde gadgets. Die komen op het eigen eiland terecht dat daardoor steeds mooier en voller wordt. Omdat TypeWorld Kids een online typecursus is, kan de leerling overal oefenen.

Vier goede redenen om voor TypeWorld Kids te kiezen:

 • In gamevorm
 • Uitdagend
 • Leerling ontvangt beloningen
 • Overal oefenen via internet

Een kijkje nemen

Wilt u TypeWorld Kids zien? Ga naar www.typeworld.nl voor een eerste indruk. Via ‘neem een kijkje’ verschijnt de demo-versie. Daarin zijn alle oefeningen in de dorpen op het eerste eiland te maken.

BEKIJK DE VIDEO

Productinformatie

Download hier de volledige informatie, inclusief prijzen.

DOWNLOAD

Neem een kijkje

Benieuwd naar TypeWorld?
Neem snel een kijkje op het eerste eiland.

GA NAAR DE DEMO

Contact

Interesse in TypeWorld?
Bel ons op 0172-65 09 83 of vul het contactformulier in, dan bellen wij u!

CONTACTFORMULIER