Benieuwd naar ons cookie beleid? X
 • Vaardigheden van nu

  Vaardigheden van nu

  In Toets-ICT MBO zijn modules beschikbaar voor het aanleren van computervaardigheden en het omgaan met nieuwe media. De modules kunnen we in twee categorieën verdelen:

  • Modules voor computervaardigheid
   Deze geven een brede basis voor efficiënt gebruik van Windows, Office, internet en e-mail.
  • Modules voor mediawijsheid
   Daarin leren studenten omgaan met nieuwe media. Er zijn modules voor Digiveiligheid, Social media en Online samenwerken.

  Afzonderlijke modules

  Afzonderlijke Toets-ICT modules kunnen bij diverse kwalificaties en keuzedelen gebruikt worden. Er is een groot aantal cursusmodules op verschillende niveaus:

  • Praktijkmodules (niveau 1/2);
  • Basismodules (vanaf niveau 2);
  • Gevorderden modules (niveau 4).

  De afzonderlijke modules hebben een doorlooptijd van 10-25 uur per module.

  De modules zijn flexibel inzetbaar, u kunt zelf de ideale combinatie maken.

   

  Keuzedeel Digitale Vaardigheden

  We hebben ook een methode voor het keuzedeel Digitale Vaardigheden (KDDV). Deze bevat lesstof voor minimaal 240 uur, inclusief de (extra) projecten en opdrachten.

   

  In het keuzedeel Digitale Vaardigheden zijn vrijwel alle Toets-ICT modules beschikbaar. Bovendien zijn er in deze methode tientallen grote en kleinere projecten beschikbaar, variërend van 2 tot 12 uur en bestemd voor individuen of groepen. Zo worden vaardigheden in allerlei projecten toegepast en worden studenten digitaal vaardig.

   

  In het productoverzicht Keuzedeel Digitale Vaardigheden hebben we dit uitgebreid beschreven, bekijk het productoverzicht, of onze website www.KDDV.nl

 • Praktijkmodules

  Praktijkmodules

  De praktijkmodules zijn zeer geschikt voor MBO leerlingen op niveau 1 (entreeopleiding) en 2. De modules zijn compact en het taalgebruik is eenvoudig. Alleen de onderwerpen die voor deze doelgroep nodig zijn, worden behandeld.

  De modules voor computervaardigheid behandelen de meest gebruikte functies van Windows en Office. De leerlingen leren computervaardigheden eenvoudig aan met behulp van onder andere instructiefilms.

  De module Digiveiligheid maakt leerlingen op een interactieve wijze bewust van onder andere cybercriminaliteit, digitaal pesten en veilig gebruik van persoonsgegevens.

  Praktijkmodules

  Versies

   

  Windows

  Win10

  Word (deel A en B)

  2013/2016

  Excel

  2013/2016

  Access

  2013

  PowerPoint

  2013/2016

  Digiveiligheid

  Wordt ieder jaar geactualiseerd.  Toegang is per student: één Praktijkmodule kost € 6,00.
 • Basismodules

  Basismodules

  Er zijn basismodules voor computervaardigheden en voor mediawijsheid. Ze zijn ontwikkeld voor studenten in het MBO, vanaf niveau 2.

   

  De modules voor computervaardigheid geven een brede basis voor efficiënt gebruik van Windows, Office, internet en e-mail.

   

  Met de modules voor mediawijsheid leren jongeren omgaan met een groot aantal mogelijkheden van nieuwe media. De modules versterken de mediawijsheid competenties van de studenten:

  • Digiveiligheid

  Maak uw studenten bewust van o.a. cybercriminaliteit, digitaal pesten en veilig gebruik van persoonsgegevens.

  • Social Media

  Bekende en minder bekende social media inzetten in de dagelijkse praktijk. Leuk en leerzaam!

  • Online samenwerken

  Bestanden opslaan en delen in de cloud, online communiceren en samenwerken.

   

  De meeste modules zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDL lesmateriaal. Eventueel kan een module afgesloten worden met een officieel ECDL-examen.

   

  De volgende basismodules zijn beschikbaar:

  Basismodules

  Versies

  Theorie (Computer Essentials A)

  Wordt jaarlijks geactualiseerd.

  Windows (Computer Essentials B)

  Win10

  Word

  2013/2016

  Excel

  2013/2016

  Excel voor financiële beroepen*

  2013/2016

  Access

  2013/2016

  PowerPoint

  2013/2016

  Internet/Mail (Online Essentials)

  Chrome+Edge **, Outlook 2013/2016

  Chrome+Edge **, GMail/Outlook.com

  Digiveiligheid

  Wordt jaarlijks geactualiseerd.

  Social Media

  Wordt jaarlijks geactualiseerd.

  Online samenwerken

  Wordt jaarlijks geactualiseerd.

  Beeldbewerking

  met Photoshop Elements 13/14/15

  OneNote

  2016

   

  *    De module Excel voor financiële beroepen is gebaseerd op de toetsmatrijs Spreadsheetvaardigheden voor financiële toepassingen van Stichting Praktijkleren. Als voorkennis is de basismodule Excel vereist.

  **   De module Edge is beschikbaar in het eerste kwartaal van 2018.

  Toegang is per student: één Basismodule kost 12,00.

 • Gevorderden modules

  Gevorderden modules

  Modules voor gevorderden zijn ontwikkeld voor MBO niveau 4 studenten en voor volwasseneneducatie. Deze modules zijn gebaseerd op de exameneisen van:

  • ECDL Advanced
  • MOS (Microsoft Office Specialist)
  De modules zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDL en MOS lesmateriaal.  De modules zijn bedoeld voor iedereen die meer nodig heeft dan de basis computervaardigheden zoals voor financiële, secretariële of juridische beroepsopleidingen. Ook ervaren computergebruikers leren in deze modules een groot aantal nieuwe en nuttige mogelijkheden.

  Studenten met een ECDL Advanced- en/of MOS-certificaat hebben een goede tot zeer goede computervaardigheid. Daarmee leveren ze een hogere productiviteit en is er een hogere efficiency bij het werken met Microsoft Office software. ECDL Advanced en MOS staan voor kwaliteit en zijn een waardevolle aanvulling op elk cv.

  In de productoverzichten ECDL en MOS geven we een compleet overzicht van de mogelijkheden.

  De volgende gevorderden modules zijn beschikbaar:

  Gevorderden modules

  Versies

  ECDL Advanced

   

  Word

  2013/2016

  Excel

  2013/2016

   

  MOS

   

  Word

  2013/2016

  Excel

  2013/2016

  Outlook 

  2013/2016

  PowerPoint (januari 2017)

  2013/2016

  Access (planning volgt)

   


  Toegang is per student:

  • Eén ECDL Advanced module kost 18,00.
  • Eén MOS module kost € 18,00.

   

 • Keuzedeel Digitale Vaardigheden

  Keuzedeel Digitale Vaardigheden

  Het Keuzedeel Digitale Vaardigheden is bij nagenoeg alle mbo-kwalificaties bruikbaar. Het is er op twee niveaus:

  • Digitale Vaardigheden Basis            (vnl. voor niveau 2)
  • Digitale Vaardigheden Gevorderd  (vnl. voor niveau 3 / 4)

   

  In het keuzedeel Digitale Vaardigheden worden studenten digitaal vaardig. Vaardig zijn betekent: doen! Daarom werken we met een groot aantal opdrachten en projecten. In het productoverzicht Digitale Vaardigheden hebben we dit uitgebreid beschreven, bekijk het productoverzicht of de website.

   

  Instruct levert u kant-en-klare inhoud voor de keuzedelen Digitale Vaardigheden Basis en Gevorderd. Hiermee weet u zeker dat u aan de gestelde eisen voldoet.

 • Leerlingomgeving Toets-ICT

  Leerlingomgeving Toets-ICT

  Alle modules zijn beschikbaar in de digitale leeromgeving Toets-ICT. Wanneer de student inlogt kan hij meteen aan de slag als er toegang tot een module/onderdeel is. Die toegang kan hij zelf regelen of de docent kan toegang verlenen.  Opdrachten

  De student werkt vanuit het tabblad Opdrachten. Bij elke opdracht bekijkt hij een instructiefilm: een korte film (gemiddeld minder dan twee minuten) over een leerdoel. Een student ziet en hoort daarin hoe iets werkt, waardoor de leerstof sneller en beter wordt begrepen.

  Daarna beantwoordt de student enkele vragen en maakt hij opdrachten. De opdrachten zijn praktisch met eenvoudig taalgebruik.

  Toetsen

  Bij elk hoofdstuk zijn er zo’n 20-25 toetsvragen beschikbaar om de voortgang te controleren.

  Overzichten

  In het tabblad Overzichten vindt de student instructiefilms en een samenvatting van alle onderwerpen.


 • Docentomgeving Toets-ICT

  Docentomgeving Toets-ICT

  Voor de docent biedt Toets-ICT een compleet leerlingvolgsysteem. U kunt:

  • Groepen en studenten aanmaken en importeren.
  • Toetsen samenstellen. U kunt het aantal vragen en het aantal hoofdstukken zelf bepalen. De student kan onbeperkt toetsen maken.
  • Toetsen vrijgeven en blokkeren. Zelfs het tijdstip en de tijdsduur kunt u eenvoudig instellen.
  • Toetsresultaten per groep of per student bekijken en eventueel exporteren.
  • Het studiegedrag van de student volgen. U heeft altijd een volledig en actueel beeld van de vorderingen van uw studenten.


  Klanten van Toets-ICT kunnen gebruikmaken van trainingen die Instruct verzorgt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

  NB: Vanaf schooljaar 2018-2019 is het mogelijk om Toets-ICT te gebruiken via ECK.

 • Inhoud modules

  Inhoud modules

  Hieronder ziet u een overzicht van de beschikbare modules per niveau.

  Praktijk

   Basis Gevorderden: ECDL Gevorderden: MOS
    Theorie 

  Windows

  Windows  Word (deel A en B)

  Word

  Word

  Word

  Excel

  Excel
  Excel voor Financiële Beroepen*

  Excel

  Excel

  Access

  Access

   


  PowerPoint

  PowerPoint

   

  PowerPoint
  Outlook

  Internet/mail

   

  Outlook
  Digiveiligheid

  Digiveiligheid

   


   

  Social Media
   

   

  Online samenwerken
   


  Beeldbewerking
   

   

  OneNote  

  * De module Excel voor Financiële Beroepen dekt volledig de eindtermen van de toetsmatrijs van Stichting Praktijk Leren.

  Klik op de modules voor meer informatie.

 • Kostenberekening

  Kostenberekening

  Met het onderstaande rekenmodel kunt u eenvoudig de kosten berekenen. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met John Hanswijk of Klaas op 't Land. 

  Download hier het rekenmodel voor alle soorten modules, MOS-account en KDDV (zie tabbladen). 
 • Bestelinformatie

  Bestelinformatie

  Dit prijsoverzicht is overgenomen van het papieren productoverzicht. Dat overzicht kunt u hier downloaden.


  Een student krijgt toegang tot een module door middel van licenties. De student heeft 1 licentie nodig per module. De licenties kunnen door de school of door de leerling besteld worden:

       

  Licenties

     
  -     Praktijkmodule, licentie, 12 mnd
  978-90-460-0821-8 
           6,00
  -     Praktijkmodule, licentie, 12 mnd
  Via iDeal 
           6,00
  -     Basismodule, licentie, 12 mnd
  978-90-460-0822-5
         12,00
  -     Basismodule, licentie, 12 mnd
  Via iDeal
         12,00
  -     Gevorderdenmodule, licentie, 12 mnd
  978-90-460-0823-2
         18,00
  -     Gevorderdenmodule, licentie, 12 mnd
  Via iDeal
         18,00
  Per docent is een docentenomgeving nodig om groepen/studenten aan te maken, toetsen beschikbaar te stellen, antwoorden en resultaten van studenten te bekijken, certificaten af te drukken enzovoort. Dat wordt aan de docent berekend.
  -     Docentomgeving, per docent
   
         100,00
  Per school/locatie is toegang tot een module nodig. Dat wordt aan de school berekend.

   Modules, per school/locatie 

     
  -     Praktijkmodule, per module
   
        120,00
  -     Basismodule (ECDL Basis), per module
   
        240,00
  -     Gevorderden module (ECDL Advanced), per module
   
        240,00
  -     Gevorderden module (MOS), alle modules
   
        240,00

   

  Abonnementsvoorwaarden:

  • Toegang van een student kan elk moment ingaan en geldt voor 12 maanden vanaf het moment van activeren. Het abonnement loopt automatisch af.
  • Toegang tot de docentomgeving moet bij Instruct besteld worden. De toegang kan elk moment ingaan en geldt voor 12 maanden, daarna wordt het abonnement automatisch verlengd. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
  • Toegang tot een module moet bij Instruct besteld worden. De toegang kan elk moment ingaan en geldt voor 12 maanden, daarna wordt het abonnement automatisch verlengd. De opzegtermijn is 1 kalendermaand
  • De korting op bestellingen van hetzelfde artikel zijn: 10 - 29: 5%, 30 - 99: 10%, 100 - 249: 12%, 250 - 499: 14%, vanaf 500: 16%. Zie ook de Verkoopvoorwaarden op de website.

Vaardigheden van nu

In Toets-ICT MBO zijn modules beschikbaar voor het aanleren van computervaardigheden en het omgaan met nieuwe media. De modules kunnen we in twee categorieën verdelen:

 • Modules voor computervaardigheid
  Deze geven een brede basis voor efficiënt gebruik van Windows, Office, internet en e-mail.
 • Modules voor mediawijsheid
  Daarin leren studenten omgaan met nieuwe media. Er zijn modules voor Digiveiligheid, Social media en Online samenwerken.

Afzonderlijke modules

Afzonderlijke Toets-ICT modules kunnen bij diverse kwalificaties en keuzedelen gebruikt worden. Er is een groot aantal cursusmodules op verschillende niveaus:

 • Praktijkmodules (niveau 1/2);
 • Basismodules (vanaf niveau 2);
 • Gevorderden modules (niveau 4).

De afzonderlijke modules hebben een doorlooptijd van 10-25 uur per module.

De modules zijn flexibel inzetbaar, u kunt zelf de ideale combinatie maken.

 

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

We hebben ook een methode voor het keuzedeel Digitale Vaardigheden (KDDV). Deze bevat lesstof voor minimaal 240 uur, inclusief de (extra) projecten en opdrachten.

 

In het keuzedeel Digitale Vaardigheden zijn vrijwel alle Toets-ICT modules beschikbaar. Bovendien zijn er in deze methode tientallen grote en kleinere projecten beschikbaar, variërend van 2 tot 12 uur en bestemd voor individuen of groepen. Zo worden vaardigheden in allerlei projecten toegepast en worden studenten digitaal vaardig.

 

In het productoverzicht Keuzedeel Digitale Vaardigheden hebben we dit uitgebreid beschreven, bekijk het productoverzicht, of onze website www.KDDV.nl


Bekijk de video

Proefabonnement

Toets-ICT gratis uitproberen? Vraag vrijblijvend een proefabonnement aan.

AANVRAGEN

Productinformatie

Download hier de volledige informatie, inclusief prijzen.

BEKIJK

Vragen?

We staan u graag te woord. 
Tel: 0172 - 650983.

OF E-MAIL ONS