Benieuwd naar ons cookie beleid? X
 • Microsoft Office Specialist

  Microsoft Office Specialist

  Microsoft Office SpecialistMOS is de afkorting van Microsoft Office Specialist. Met een MOS-certificaat worden kennis en vaardigheden in Microsoft Office aangetoond. Studenten en medewerkers met een MOS-certificaat hebben een goede tot zeer goede computervaardigheid. Daarmee leveren ze een hogere productiviteit en is er een hogere efficiency bij het werken met Microsoft Office software. Het verbetert de prestaties.

  MOS certificaten zijn bedoeld voor studenten en (toekomstige) medewerkers in het bedrijfsleven. Instruct levert het cursusmateriaal. De inhoud van de modules is gebaseerd op de MOS-examens waardoor een student de garantie heeft dat alle examenonderdelen zijn behandeld.

  Drie goede redenen om voor de MOS-modules te kiezen:

  • Praktische, open opdrachten.
  • Instructiefilms en korte samenvattingen van alle vaardigheden.
  • Verhoogt productiviteit, efficiency en prestaties.
  MOS-examens
  Nadat een MOS-module is afgerond, kan een student een MOS-examen afleggen. In Nederland wordt dat door Certiport (www.certiport.com) verzorgd. De school moet daarvoor een Certiport-examenlocatie zijn. 
  SLBdiensten begeleidt scholen bij het opzetten van een testcentrum en het aankopen van examenvouchers. Meer informatie kunt u opvragen bij SLBdiensten ([email protected]).
  Onze MOS-modules zijn een uitstekende voorbereiding op de MOS-examens. 


 • Keuzedelen en MOS

  Keuzedelen en MOS

  Bij verschillende opleidingen zijn MOS-modules een onderdeel van een basiskwalificatie.

  MOS-modules zijn ook een onderdeel van het keuzedeel Verdieping Software.

  Het keuzedeel Verdieping Software is in twee domeinen verdeeld. Het is afgestemd op toonaangevende, branchegerichte certificeringen voor ict- en mediabeheer en applicatieontwikkeling. Hieronder staan enkele voorbeelden van certificeringen:

  Uit het curriculum van het keuzedeel Verdieping Software

  In het keuzedeel Verdieping Software verdiept de beginnend beroepsbeoefenaar zich in de software die van belang is voor zijn beroepsuitoefening en om zich te specialiseren. De beginnend beroepsbeoefenaar oriënteert zich op zijn (toekomstige) arbeidsmarkt en bepaalt welke software voor hem het meest relevant is. Hij maakt zich de software eigen. Hij past dit toe in een examen. • Digitaal

  Digitaal

  De MOS-modules zijn los van elkaar te volgen, de volgorde kan men zelf bepalen. Het lesmateriaal is geheel online beschikbaar en wordt ontsloten via de leeromgeving Toets-ICT.

  Voor de online omgeving is alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Er hoeft niets geïnstalleerd te worden, een internetverbinding is voldoende. In de online omgeving staan instructiefilms, opdrachten, toetsen en samenvattingen. Antwoorden en toetsresultaten worden opgeslagen, zodat een docent de vorderingen kan bekijken.

  Alle open opdrachten maakt de student in de applicatie. Er is geen gesimuleerde omgeving. Het is juist de bedoeling dat een student met de programma’s werkt om de handelingen daarin uit te voeren. Alleen zó oefent een student zijn vaardigheden en wordt er uiteindelijk efficiënter van de programma’s gebruik gemaakt.

  Aan de slag met een of meer MOS modules? Dat kan op twee manieren:

  1. Via een MOS-module:
   • De school neemt een abonnement op de MOS-modules.
   • De school of de student koopt een licentie op een MOS-module.
    • De student heeft een jaar toegang op tot MOS-module
  2. Via een MOS-account:
   • De school neemt een abonnement op de MOS-modules.
   • De school of de student koopt een licentie op het MOS-account.
    • De student heeft twee jaar toegang tot alle MOS-modules.
  NB
  • MOS-modules zijn ook een onderdeel van het keuzedeel Digitale Vaardigheden Gevorderd (www.kddv.nl). Daarmee kan een student ook toegang verkrijgen:
   • De school neemt een abonnement op het keuzedeel Digitale Vaardigheden Gevorderd.
   • De school of de student koopt een licentie op het keuzedeel Digitale Vaardigheden Gevorderd.
    • De student heeft 1,5 jaar toegang tot alle MOS-modules, alle overige modules en alle projecten in het keuzedeel.
 • Opbouw en inhoud

  Opbouw en inhoud

  Een MOS-module is cursorisch opgebouwd en begint met eenvoudige basiskennis en vaardigheden. Al snel ziet een student nieuwe mogelijkheden, waarschijnlijk al in het eerste hoofdstuk! Er wordt stap voor stap gewerkt om kennis en vaardigheden te vergroten en doelmatiger met het programma om te gaan. Dat gebeurt door middel van instructiefilms, korte samenvattingen en een groot aantal open opdrachten. De student moet de handelingen in de praktijk uitvoeren, in het programma zelf.

  Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een toets die voldoende gemaakt moet worden. Zo wordt naar het eind van de cursus toegewerkt. Een kandidaat die daarna een examen maakt, heeft een zeer goede voorbereiding gehad waardoor de slagingskans groot is.

 • Beschikbaarheid MOS-modules

  Beschikbaarheid MOS-modules

  De beschikbare MOS-modules zijn hieronder weergegeven met een ruwe inschatting van de benodigde tijdsduur. Deze tijdsduur per module is afhankelijk van de voorkennis en de vaardigheden van de student.   Inhoud
  Benodigde tijd

  Word

  16-24 uur

  Excel

  16-24 uur

  PowerPoint

  10-16 uur

  Outlook

  8-12 uur

  Access*

  16-24 uur

   

  * Nog niet verschenen, planning volgt. 

 • Studentomgeving Toets-ICT

  Studentomgeving Toets-ICT

  Alle modules zijn beschikbaar in de digitale leeromgeving Toets-ICT. Wanneer de student inlogt kan hij meteen aan de slag als er toegang tot een module is. Die toegang kan hij zelf regelen of de docent kan toegang verlenen.  Opdrachten

  De student werkt vanuit het tabblad Opdrachten. Bij elke opdracht zijn er instructiefilms: korte films (gemiddeld minder dan twee minuten) over een leerdoel. Een student ziet en hoort daarin hoe iets werkt waardoor de leerstof sneller en beter wordt begrepen.

  Daarna beantwoordt de leerling enkele vragen en maakt hij opdrachten. De opdrachten zijn praktisch met eenvoudig taalgebruik.

  Toetsen

  Bij elk hoofdstuk zijn er zo’n 20-25 toetsvragen beschikbaar om de voortgang te controleren. Die verschijnen in willekeurige volgorde. Zo heeft ieder een eigen, unieke toets.

  Overzichten

  In het tabblad Overzichten vindt de student instructiefilms en een samenvatting van alle onderwerpen. • Docentomgeving Toets-ICT

  Docentomgeving Toets-ICT

  Voor de docent biedt Toets-ICT een compleet leerlingvolgsysteem. U kunt:
  • Groepen en studenten aanmaken en importeren.
  • Toetsen samenstellen. U kunt het aantal vragen en het aantal hoofdstukken zelf bepalen. De student kan onbeperkt toetsen maken.
  • Toetsen vrijgeven en blokkeren. Zelfs het tijdstip en de tijdsduur kunt u eenvoudig instellen.
  • Toetsresultaten per groep of per student bekijken en eventueel exporteren.
  • Het studiegedrag van de student volgen. U heeft altijd een volledig en actueel beeld van de vorderingen van uw studenten.
 • Kostenberekening

  Kostenberekening

  Met de onderstaande modellen kunt u eenvoudig de kosten berekenen. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op Klaas op 't Land. 

  Download hier het rekenmodel voor MOS. 
 • Bestelinformatie

  Bestelinformatie

  Per student is toegang tot de online omgeving nodig. Dat kan door middel van één of meer MOS-modules of via een MOS-bundel.

   

  MOS-modules

   

   

  Een student koopt een licentie op een MOS-module en krijgt een jaar toegang. De licentie kan door de school of door de student besteld worden.

       -    Studentomgeving, per student

  ISBN

  Prijs €

       -    MOS-module, licentie, 12 mnd

  978-90-460-0782-2

         18,00

       -    MOS-module, in Toets-ICT

  Via iDeal

         18,00

   

  MOS-bundel

  De student koopt een licentie op alle MOS-modules en krijgt twee jaar toegang. De licentie kan door de school of door de student besteld worden.

       -    Studentomgeving, per student

  ISBN

  Prijs €

       -    MOS-bundel, licentie, 24 mnd

  978-90-460-0783-9

         48,00

       -    MOS-bundel, in Toets-ICT

  Via iDeal

         48,00

   

   

   

  Per docent is een docentenomgeving nodig om groepen/studenten aan te maken, toetsen beschikbaar te stellen, antwoorden en resultaten van studenten te bekijken, certificaten af te drukken enzovoort. Dat wordt aan de docent berekend.

  -    Docentenomgeving, per docent

  Via Instruct

        100,00

   

   

   

  Per school/locatie is toegang tot de MOS-modules nodig. Dat wordt aan de school berekend.

  -    MOS-modules, alle modules

  Via Instruct

        240,00

   

   

   

  Abonnementsvoorwaarden:

  • Toegang van een student kan elk moment ingaan en geldt vanaf het moment van activeren.
  • Toegang tot de docentomgeving moet bij Instruct besteld worden. De toegang kan elk moment ingaan en geldt voor 12 maanden, daarna wordt het abonnement automatisch verlengd. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
  • Toegang tot de MOS-modules (school/locatie) moet bij Instruct besteld worden. De toegang kan elk moment ingaan en geldt voor 12 maanden, daarna wordt het abonnement automatisch verlengd. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
  • De korting op bestellingen van hetzelfde artikel zijn: 10 - 29: 5%, 30 - 99: 10%, 100 - 249: 12%, 250 - 499: 14%, vanaf 500: 16%. Zie ook de Verkoopvoorwaarden op de website.


Microsoft Office Specialist

Microsoft Office SpecialistMOS is de afkorting van Microsoft Office Specialist. Met een MOS-certificaat worden kennis en vaardigheden in Microsoft Office aangetoond. Studenten en medewerkers met een MOS-certificaat hebben een goede tot zeer goede computervaardigheid. Daarmee leveren ze een hogere productiviteit en is er een hogere efficiency bij het werken met Microsoft Office software. Het verbetert de prestaties.

MOS certificaten zijn bedoeld voor studenten en (toekomstige) medewerkers in het bedrijfsleven. Instruct levert het cursusmateriaal. De inhoud van de modules is gebaseerd op de MOS-examens waardoor een student de garantie heeft dat alle examenonderdelen zijn behandeld.

Drie goede redenen om voor de MOS-modules te kiezen:

 • Praktische, open opdrachten.
 • Instructiefilms en korte samenvattingen van alle vaardigheden.
 • Verhoogt productiviteit, efficiency en prestaties.
MOS-examens
Nadat een MOS-module is afgerond, kan een student een MOS-examen afleggen. In Nederland wordt dat door Certiport (www.certiport.com) verzorgd. De school moet daarvoor een Certiport-examenlocatie zijn. 
SLBdiensten begeleidt scholen bij het opzetten van een testcentrum en het aankopen van examenvouchers. Meer informatie kunt u opvragen bij SLBdiensten ([email protected]).
Onze MOS-modules zijn een uitstekende voorbereiding op de MOS-examens. Productinformatie

Download hier de volledige informatie, inclusief prijzen.

BEKIJK

Proefabonnement

MOS gratis uitproberen? Vraag vrijblijvend een proefabonnement aan.

BEKIJK

Vragen MOS

We staan u graag te woord. 
Tel: 0172 - 650983.

VRAGEN?