Benieuwd naar ons cookie beleid? X
 • Keuzedeel Digitale Vaardigheden

  Keuzedeel Digitale Vaardigheden

  In bijna alle beroepen zijn digitale vaardigheden belangrijk. Van werknemers wordt verwacht dat zij goed kunnen omgaan met digitale apparaten; dat zij informatie kunnen verzamelenproduceren en beheren. Het komt overal terug: een document of rapport maken, een berekening opstellen, een presentatie maken, schema’s maken, foto’s bewerken, social media inzetten, enquêtes opstellen, online samenwerken enzovoort.


  Er worden ook eisen gesteld aan het omgaan en werken met sociale media. Elk jaar verschijnen er nieuwe media. Iemand die net van school komt, moet dat makkelijk kunnen oppakken; hij moet zich kunnen aanpassen aan de voortdurende ICT-ontwikkelingen.


  Het Keuzedeel Digitale Vaardigheden (KDDV) bereidt studenten hierop voor. Kennis, vaardigheden en competenties die de student nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep, staan centraal.

  In het Keuzedeel Digitale Vaardigheden leert een student:

  • kennis en overzicht van devices, software en systemen;
  • effectief (digitaal) te werken en te communiceren;
  • een efficiënte werkwijze te bepalen met behulp van ICT;
  • ICT effectief in te zetten.

  Het Keuzedeel Digitale Vaardigheden maakt studenten digitaal vaardig. Vaardig zijn betekent: doen! Daarom werken we met een groot aantal opdrachten en projecten. In de projecten moeten studenten ICT-mogelijkheden toepassen zodat ze digitaal vaardig worden. De student moet ICT effectief kunnen inzetten zodat hij/zij goed voorbereid de arbeidsmarkt op kan of met een goede digitale vaardigheid een vervolgopleiding kan gaan volgen.

  Het keuzedeel is er op twee niveaus:

  • Digitale Vaardigheden Basis           (vnl. voor niveau 2)
  • Digitale Vaardigheden Gevorderd  (vnl. voor niveau 3 / 4)

  Inhoudelijk behandelen Basis en Gevorderd grotendeels dezelfde thema’s. Het verschil zit met name in de extra leerstof voor Gevorderd en de diepgang bij een aantal onderwerpen 


  In KDDV Gevorderd moeten meer projecten gemaakt worden en zijn sommige projecten wat complexer. Ook wordt in KDDV Gevorderd meer zelfstandigheid en creativiteit gevraagd.


  Instruct levert u kant-en-klare inhoud voor de keuzedelen Digitale Vaardigheden Basis en Gevorderd. Hiermee weet u zeker dat u aan de gestelde eisen voldoet.

   

 • Keuzedeel en examen

  Keuzedeel en examen

  Een keuzedeel moet afgesloten worden met een examen. Echter, het resultaat daarvan telt nog niet mee bij de zak/slaag beslissing voor het behalen van het diploma! Het examencijfer gaat pas meetellen voor studenten die in het studiejaar 2020 – 2021 met de opleiding starten.

   

   

  KDDV examen

  Instruct heeft op verzoek van veel KDDV-docenten een compleet examen voor KDDV ontwikkeld. Dit examen bestaat uit deelexamens en een eindexamen. Wat betreft het eindexamen heeft u de keus uit Instruct en ECDL.

   

  De docent neemt de deelexamens en het eindexamen gedurende het schooljaar tijdens de lessen af. Het vraagt daarom geen extra tijd. Het examen wordt op die manier onderdeel van de lessen.

   

  Voor de deelexamens hebben we projecten geselecteerd die  representatief zijn voor de leerstof. Voor het nakijken van deze projecten zijn beoordelingsformulieren gemaakt.

  U kunt er ook voor kiezen om voor de deelexamens eigen projecten, opdrachten of modules te selecteren!

   

  Studenten die voor het examen slagen, kunnen zich met recht digivaardig noemen! U draait hun certificaat eenvoudig via uw docentomgeving uit.

   

   

  Examenverantwoording

  Een meegeleverde Examenverantwoording (opgesteld volgens de richtlijnen voor portfolio-examens van de MBO Raad) kan bij de examencommissie van de school worden ingediend. Dit scheelt u veel werk. Het document kan zo nodig worden aangepast aan de eigen situatie.

   

  Examenverantwoording, examenbeschrijving, beoordelingsformulier en examenwijzer helpen u bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het examen.

   

   

  Kosten

  Zowel het Instruct- als het ECDL-eindexamen is, voor u als klant, kosteloos! Daarnaast heeft u geen extra kosten. U beschikt daarmee over twee kwalitatief goede eindexamens. De keuze is aan u!

   

 • KDDV College

  KDDV College

  Instruct biedt ondersteuning bij de implementatie van dit keuzedeel door middel van het KDDV College.

   

  Docenten die voor de eerste keer met KDDV gaan werken, krijgen een training van twee dagdelen aangeboden. We bieden dit gratis aan! We willen namelijk alle KDDV-docenten goed voorbereid van start laten gaan. Tijdens het KDDV College wordt de inhoud van de methode doorgenomen. We staan onder andere stil bij de volgende onderwerpen:

  • Wat voor soort projecten zijn er?
  • Welke werkwijzen zijn er voor de student?
  • Wat kan ik met de examenwijzer?
  • Handige informatie voor de docent.

   

  Van deelnemers aan het KDDV College wordt verondersteld dat ze bekend zijn met de leeromgeving. Daarom besteden we het eerste uur van het KDDV College specifieke aandacht aan de mogelijkheden daarvan.

   

  Het KDDV College is gevalideerd door Registerleraar.

   

  Het KDDV College wordt op uw locatie georganiseerd als er vier of meer deelnemers zijn. De cursusdatum wordt in onderling overleg vastgesteld. Zijn er drie of minder docenten, dan kunnen zij zich aanmelden via kddv.instruct.nl/kddvcollege.


  Meer weten over het KDDV-College? Neem dan contact met ons op of kijk op kddv.nl.

   

 • Opbouw methode

  Opbouw methode

  De methode voor het Keuzedeel Digitale Vaardigheden wordt aangeboden via de online leeromgeving Toets-ICT. In de omgeving ziet de student een aantal onderdelen:

  In de kerntaken staan projecten waarmee de student mee aan de slag gaat. De theorie en opdrachten die hierbij horen, worden aangereikt.

   

  Er zijn ook modules voor computervaardigheid en mediawijsheid. Regelmatig wordt er vanuit de kerntaken naar (een onderdeel van) een module verwezen. Modules kunnen ook geheel doorgewerkt worden, als een cursus. Er zijn bijvoorbeeld complete ECDL- en MOS-modules. 

   

  Daarnaast is er de filmdatabase. Daarin kan gezocht worden naar staan honderden films en samenvattingen.

   

  Projecten zijn belangrijk en staan centraal. In de projecten passen studenten ICT-mogelijkheden toe, zodat ze digitaal vaardig worden.

  Daarnaast kunnen studenten complete modules doorwerken. 


   

 • Inhoud KDDV

  Inhoud KDDV

  Zowel KDDV Basis als KDDV Gevorderd hebben een studielast van 240 uur. Dat is wettelijk vastgelegd. We hebben de inhoud gelijkmatig verdeeld over de drie kerntaken:
  • Kerntaak 1, Verzamelen van informatie/gegevens/content 
  • Kerntaak 2, Produceren van informatie/content 
  • Kerntaak 3, Beheren van informatie/content 
  Tijdens de gehele module wordt aandacht besteed aan:

  - Computervaardigheid

  Werken met mobiele apparaten, verschillende devices, software, veilig werken enzovoort.

  - Werken met Office

  Efficiënt werken met applicaties.

  - Online mogelijkheden

  Zoeken en vinden op internet, online en in de cloud (samen)werken, e-mail, agenda's, social media enzovoort.

  - Mediawijsheid

  Volgens het competentiemodel Mediawijsheid MBO. 

  In de kerntaken staan de projecten. De projecten zijn belangrijk. Een student moet creatief naar oplossingen zoeken, digitale vaardigheden combineren en toepassen. Zo komt een student tot het gewenste eindresultaat. 


  Voorbeeld projecten uit de methode • Modules

  Modules

  • Er is een groot aantal modules die als afzonderlijke cursussen kunnen worden doorgenomen. Er zijn bijvoorbeeld complete ECDL- en MOS-modules of een module voor financiële beroepen.

   

  KDDV Basis

  KDDV Gevorderd

  Theorie (ECDL: Computer Essentials) Theorie (ECDL: Computer Essentials)
  Windows (ECDL: Computer Essentials) Windows (ECDL: Computer Essentials)
  Praktijkmodules Word (A en B), Excel, PowerPoint Praktijkmodule Access
  Basismodules Word, Excel en PowerPoint en Access Basismodules Word, Excel, PowerPoint en Access
  Internet / Mail (ECDL: Online Essentials) Internet / Mail (ECDL: Online Essentials)
  Digiveiligheid Digiveiligheid
  Social Media Social Media
  Online samenwerken Online samenwerken
  Beeldbewerking Beeldbewerking
  OneNote OneNote
    Excel voor financiële beroepen 
    Word en Excel voor ECDL Advanced
    Word, Excel, Outlook en PowerPoint voor MOS

   

  Een student met een KDDV-licentie heeft toegang tot alle modules. Modules kunnen ook los aangeschaft worden. Zie hiervoor het productoverzicht van Toets-ICT MBO.

   

  KDDV licentie

  Losse modules in Toets-ICT MBO

  - Toegang tot alle modules
  - Toegang tot alle projecten
  - Looptijd 24 maanden
  - Instruct KDDV certificaat (gratis)
  - Toegang tot de aangeschafte module(s)

  - Looptijd 12 maanden
  - Instruct module certificaat (gratis)
  André Hertog (directeur Irado)

  “Ik zoek werknemers die digitaal vaardig zijn. Mijn medewerkers moeten kunnen omgaan met de nieuwe digitale ontwikkelingen die op hun pad komen. Zij moeten zich voortdurend kunnen aanpassen aan de veranderende mogelijkheden.“


 • Werkwijzen

  Werkwijzen

  In KDDV kan de docent voor een bepaalde werkwijze (of een combinatie daarvan) kiezen:

  • Lineaire werkwijze
  • Projectmatige werkwijze
  • Modulaire werkwijze

   

   

  Lineaire werkwijze

  De student doorloopt de leerstof in de aangeboden volgorde. De theorie wordt behandeld, er wordt geoefend met de opdrachten. Aan het eind zijn er een of meer projecten.

   

   

  Projectmatige werkwijze

  De student werkt vanuit de projecten. Ontbrekende kennis en vaardigheden worden adhoc opgezocht en toegepast.

   

   

   

  Modulaire werkwijze

  De student doorloopt de modules in willekeurige volgorde. Daarna maakt de student projecten.

   

 • Documenten

  Documenten

  Dit zijn de officiële documenten die Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft samengesteld m.b.t. de keuzedelen Digitale Vaardigheden:

  Deze servicedocumenten zijn een praktische vertaling naar Instruct lesmateriaal. Zowel voor bestaande als voor nieuwe gebruikers van onze modules is dit een nuttige vertaling van de officiële documenten. Bekijk in elk geval deze servicedocumenten zodat u een goed inzicht krijgt in de achterliggende bedoeling van de Keuzedelen Digitale Vaardigheden. 

  Via de website van SBB kunt u bekijken bij welke kwalificaties de Keuzedelen Digitale Vaardigheden behoren. Via onderstaande links heeft u direct de juiste selectie en het goede overzicht. 

  Bereken eenvoudig de kosten voor KDDV.
 • Kostenberekening

  Kostenberekening

  Met de onderstaande modellen kunt u eenvoudig de kosten berekenen. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met John Hanswijk of Klaas op 't Land. 

  Download hier het rekenmodel voor KDDV. 
 • Bestelinformatie

  Bestelinformatie

  Dit prijsoverzicht is overgenomen van het papieren productoverzicht. Dat overzicht kunt u hier downloaden

  Een student krijgt toegang door middel van een licentie. De licentie kan door de school of door de student besteld worden.
  Studentomgeving, per student
     
  -     KDDV Basis, licentie, 24 mnd.
  978-90-460-0747-1 
         60,00
  -     KDDV Basis, in Toets-ICT, 24 mnd.
  Via i-Deal 
         60,00
  -     KDDV Basis, in Toets-ICT, verlenging 12 mnd.
  Via i-Deal 
         30,00
       
  -     KDDV Gevorderd, licentie, 24 mnd.
  978-90-460-0748-8 
         72,00
  -     KDDV Gevorderd, in Toets-ICT, 24 mnd.
  Via i-Deal
         72,00
  -     KDDV Gevorderd, in Toets-ICT, verlenging 12 mnd.
  Via i-Deal
         36,00
       
  Per docent is een docentenomgeving nodig om groepen/studenten aan te maken, toetsen beschikbaar te stellen, antwoorden en resultaten van studenten te bekijken, certificaten af te drukken enzovoort.
  Docentomgeving, per docent
  Via Instruct
        100,00
       
  Per opleiding/locatie is toegang tot de methode nodig. Dat wordt aan de school berekend.
  -     Methode, per opleiding/locatie
     
  -     Methode KDDV Basis
  Via Instruct
        750,00
  -     Methode KDDV Gevorderd
  Via Instruct
        750,00
  -     Methode KDDV Basis en Gevorderd
  Via Instruct
      1250,00
       
  NB
  Een student kan ook toegang tot een of meer losse modules krijgen, in plaats van toegang tot het volledige keuzedeel (zie het productoverzicht Toets-ICT MBO). De prijs per losse module is meestal 12 euro, voor enkele modules is dat 18 euro. Maar, via losse modules heeft een student geen toegang tot de projecten en de filmdatabase!
   
  Abonnementsvoorwaarden:
  • Toegang van een student kan elk moment ingaan en geldt voor 24 maanden vanaf het moment van activeren. Het abonnement loopt automatisch af.
  • Toegang van een student kan door de student met 12 maanden verlengd worden.
  • Toegang tot de docentomgeving moet bij Instruct besteld worden. De toegang kan elk moment ingaan en geldt voor 12 maanden, daarna wordt het abonnement automatisch verlengd. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
  • Toegang tot KDDV Basis en/of Gevorderd moet bij Instruct besteld worden. De toegang kan elk moment ingaan en geldt voor 12 maanden, daarna wordt het abonnement automatisch verlengd. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
  De korting op bestellingen van hetzelfde artikel zijn: 10 - 29: 5%, 30 - 99: 10%, 100 - 249: 12%, 250 - 499: 14%, vanaf 500: 16%. Zie ook de Verkoopvoorwaarden op de website.

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

In bijna alle beroepen zijn digitale vaardigheden belangrijk. Van werknemers wordt verwacht dat zij goed kunnen omgaan met digitale apparaten; dat zij informatie kunnen verzamelenproduceren en beheren. Het komt overal terug: een document of rapport maken, een berekening opstellen, een presentatie maken, schema’s maken, foto’s bewerken, social media inzetten, enquêtes opstellen, online samenwerken enzovoort.


Er worden ook eisen gesteld aan het omgaan en werken met sociale media. Elk jaar verschijnen er nieuwe media. Iemand die net van school komt, moet dat makkelijk kunnen oppakken; hij moet zich kunnen aanpassen aan de voortdurende ICT-ontwikkelingen.


Het Keuzedeel Digitale Vaardigheden (KDDV) bereidt studenten hierop voor. Kennis, vaardigheden en competenties die de student nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep, staan centraal.

In het Keuzedeel Digitale Vaardigheden leert een student:

 • kennis en overzicht van devices, software en systemen;
 • effectief (digitaal) te werken en te communiceren;
 • een efficiënte werkwijze te bepalen met behulp van ICT;
 • ICT effectief in te zetten.

Het Keuzedeel Digitale Vaardigheden maakt studenten digitaal vaardig. Vaardig zijn betekent: doen! Daarom werken we met een groot aantal opdrachten en projecten. In de projecten moeten studenten ICT-mogelijkheden toepassen zodat ze digitaal vaardig worden. De student moet ICT effectief kunnen inzetten zodat hij/zij goed voorbereid de arbeidsmarkt op kan of met een goede digitale vaardigheid een vervolgopleiding kan gaan volgen.

Het keuzedeel is er op twee niveaus:

 • Digitale Vaardigheden Basis           (vnl. voor niveau 2)
 • Digitale Vaardigheden Gevorderd  (vnl. voor niveau 3 / 4)

Inhoudelijk behandelen Basis en Gevorderd grotendeels dezelfde thema’s. Het verschil zit met name in de extra leerstof voor Gevorderd en de diepgang bij een aantal onderwerpen 


In KDDV Gevorderd moeten meer projecten gemaakt worden en zijn sommige projecten wat complexer. Ook wordt in KDDV Gevorderd meer zelfstandigheid en creativiteit gevraagd.


Instruct levert u kant-en-klare inhoud voor de keuzedelen Digitale Vaardigheden Basis en Gevorderd. Hiermee weet u zeker dat u aan de gestelde eisen voldoet.

 


Proefabonnement

Keuzedeel Digitale Vaardigheden kosteloos uitproberen? Vraag een proefabonnement aan.

AANVRAGEN

Productinformatie

Download hier de volledige informatie, inclusief prijzen.

BEKIJK